Zarządzanie techniczne według Bactoforce

1-TRM-52077193Jako Zarządzający Techniką ponosisz odpowiedzialność za realizację nowych inwestycji oraz ciągłe utrzymanie linii produkcyjnych w swojej fabryce. Zdajesz sobie sprawę z tego, że stan urządzeń produkcyjnych ma kluczowe znaczenie, oraz że konserwacja prewencyjna jest na dłuższą metę bardziej efektywna kosztowo.

Coraz częściej okazuje się, że profesjonalne przedsiębiorstwa wymagają inspekcji i dokumentacji w zakresie jakości i stanu urządzeń produkcyjnych.


Ryzyko wadliwego projektu i budowy
Nawet niewielkie wady w projekcie lub budowie mogą prowadzić do poważnych zagrożeń drobnoustrojami, w wyniku czego mikroorganizmy patogeniczne będą miały szansę się rozwinąć i wywołać problemy, które ostatecznie doprowadzą do przestoju w produkcji. Podczas instalacji nowych urządzeń można uniknąć wad, takich jak na przykład pęknięcia w zbiornikach, złej jakości spawy na rurach lub wady w urządzeniach CIP.

Od wczesnej identyfikacji do zapobiegania
Z chwilą ukończenia instalacje muszą być w doskonałym stanie, aby odpowiadać wymaganiom jakościowym i muszą pozostać w takim stanie nawet po intensywnym użytkowaniu.
Nasze raporty z inspekcji pokazują stan linii technologicznej w fabryce – począwszy od odbioru nowych urządzeń w fabryce przez cały okres ich eksploatacji. Wgląd w te raporty umożliwia zareagowanie na słabe punkty wynikające ze zużycia eksploatacyjnego w odpowiednim czasie. Nasze inspekcje prewencyjne umożliwiają usunięcie wszelkich wad podczas planowanego wstrzymania produkcji na czas konserwacji, redukcję kosztów oraz podniesienie świadomości.

Co może zaoferować Bactoforce
Przedsiębiorstwa regularnie zlecają Bactoforce dokonywanie inspekcji oraz identyfikowanie wad w urządzeniach technologicznych oraz w zakresie stanu czyszczenia CIP – zarówno w nowo zainstalowanych urządzeniach, jak i liniach będących w użytku.
Inspekcje dokonywane przez Bactoforce stanowią dla Zarządzających Techniką  narzędzie uzyskania informacji o stanie linii produkcyjnej. Nasze raporty można wykorzystać podczas komunikowania się z zespołem ds. konserwacji, dostawcą maszyn i urządzeń oraz dostawcą środków myjących.
Skorzystaj z usług Bactoforce, aby zidentyfikować ryzyko i obniżyć koszty.

Kontakt
Aby uzyskać więcej informacji o walidacji procesów produkcji przez dokonywanie inspekcji, skontaktuj się z nami i umów się na nieoficjalne spotkanie >>

Które usługi mogą Cię interesować?
TankSafe >>
PastSafe >>
PipeSafe >>
Walidacja CIP >>
HygieneSafe >>
CalSafe >>