Zarządzanie jakością według Bactoforce

1-QRM-49702618Jako Kierownik ds. Jakości ponosisz odpowiedzialność za zapewnienie tego, aby produkt opuszczający fabrykę był bezpieczny i spełniał wszystkie wymagania jakościowe. s komu=� wnP� �қ z zespołem ds. konserwacji, dostawcą maszyn i urządzeń oraz dostawcą środków myjących.
Skorzystaj z usług Bactoforce, aby zidentyfikować ryzyko i obniżyć koszty. Coraz częściej międzynarodowe standardy jakości – takie jak BRC czy ISO22000 – wymagają identyfikacji oraz dokumentacji zarówno krytycznych, jak i słabych punktów w procesie produkcji. Bactoforce używa sprawdzonych metod dla wiodących marek w przemyśle spożywczym. Każda inspekcja jest dobrze udokumentowana i dostępna w trybie on-line za pośrednictwem naszego innowacyjnego systemu raportowania R-Force.


Potencjalne problemy
Dobrze znane są potencjalne konsekwencje ujawnienia się problemu dotyczącego jakości: przestój, utrata produkcji, opóźnienia dostaw, uszczerbek na wizerunku itp. Z tego względu krytyczne znaczenie ma szybkie zidentyfikowanie źródła przyczyny i podjęcie odpowiednich działań. A gdy problem spowodowany jest przez:

– mikropęknięcia lub mikroskopijne dziurki w zbiornikach,
– zakażenie krzyżowe w wymiennikach ciepła,
– spawy złej jakości,
– wady mechaniczne w systemie CIP

konieczne jest znalezienie specjalisty z odpowiednim doświadczeniem i właściwymi narzędziami na miejscu.

Opieraj się na działaniach zapobiegawczych i dokumentacji
Błędy w budowie, zużycie i inne wady mogą łatwo doprowadzić do nieoczekiwanych zagrożeń drobnoustrojami. Bactoforce współpracuje z kilkoma wiodącymi markami w przemyśle spożywczym w zakresie zapobiegania problemom dotyczącym jakości wynikającym z wad urządzeń technologicznych. Nasi klienci korzystają z naszych inspekcji i raportów w ramach własnych systemów zarządzania jakością – uzyskują dokumentację do wewnętrznych i zewnętrznych kontroli jakości.

Bezpieczny proces produkcji zaczyna się od…

Bactoforce wie z własnego doświadczenia, że bezpieczny proces produkcji zaczyna się od dokonania walidacji linii produkcyjnej i poddania jej inspekcji zapobiegawczej. Dzięki korzystaniu z najnowocześniejszych metod inspekcji, jesteśmy w stanie dokładnie i w odpowiednim czasie wskazać wady w procesie produkcji, nawet zanim laboratorium wykryje problemy w produkcie końcowym. Dzięki temu zyskuje się czas na podjęcie skutecznych działań. Nasze raporty z inspekcji można również wykorzystać do kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.

Kontakt
Aby uzyskać więcej informacji o walidacji procesów produkcji przez dokonywanie inspekcji, skontaktuj się z nami i umów się na nieoficjalne spotkanie >>

Które usługi mogą Cię interesować?
TankSafe >>
PastSafe >>
PipeSafe >>
Walidacja CIP >>
HygieneSafe >>
CalSafe >>