Twoje potrzeby

1-TRM-2673

Stworzenie, kontrolowanie i utrzymanie linii produkcyjnej lub procesu, które muszą być w 100% bezpieczne i sprawne każdego dnia, to bardzo złożony proces. Gdy mowa o bezpieczeństwie żywności, trudno o coś gorszego niż zagrożenia drobnoustrojami spowodowane wadami lub niedostatecznym myciem. Bactoforce to doświadczona i niezależna firma wykonująca inspekcje urządzeń produkcyjnych, takich jak zbiorniki, suszarnie rozpyłowe, wymienniki ciepła, rury oraz powierzchnie otwarte.schemaNasze zapobiegawcze podejście
Nasze 20-letnie doświadczenie zdobyte podczas obsługi kilku wiodących światowych marek produktów spożywczych pokazuje, że inspekcje zapobiegawcze są nieodzowne dla zachowania bezpieczeństwa produkcji. Zredukuj koszty, czas przestoju oraz obniż ryzyko zakażenia produktu – zleć inspekcję linii produkcyjnej firmie Bactoforce.

Mówiąc o bezpiecznym środowisku produkcyjnym należy sprawdzić  środki zapobiegawcze podjęte w odniesieniu do całego łańcucha dostaw. Jakie ryzyko może wystąpić na linii technologicznej? Bactoforce może udzielić wsparcia w następującym zakresie:

1. Walidacja – test zdawczo-odbiorczy nowych instalacji
2. Zapobieganie – inspekcje okresowe linii technologicznej
3. Zarządzanie – redukcja czasu przestoju, gdy pojawi się problem

Nasza wizja
Dowiedz się, w jaki sposób Bactoforce może przyczynić się do bezpieczeństwa procesu produkcji, produktu końcowego i Twoich klientów. Wybierz swój obszar specjalizacji i dowiedz się więcej na temat naszej wizji walidacji, zapobiegania i zarządzania.

Zarządzanie techniczne >>
Zarządzanie jakością >>
Zarządzanie ogólne >>