TankSafe

2-icon-TankSafeTankSafe to nasza metoda inspekcji mająca na celu wykrycie wad w tankach, suszarniach rozpyłowych i innych zbiornikach. Wady, takie jak pęknięcia, wżery lub korozja mogą przekształcić się w siedliska drobnoustrojów, w których mikroorganizmy mogą bez przeszkód się rozwijać na materiale organicznym pozostającym w pęknięciach. Inspekcja TankSafe obejmuje również ocenę skuteczności mycia CIP.


TANKSAFETankSafe: test zdawczo-odbiorczy lub działania zapobiegawcze
Z naszego doświadczenia wynika, że wady w tankach, wieżach suszarniczych i innych zbiornikach mogą wystąpić już w fazie budowy oraz podczas eksploatacji zbiornika – wskutek błędów ludzkich lub normalnego zużycia. Skorzystanie z inspekcji Bactoforce w ramach testu zdawczo-odbiorczego w fabryce lub działań zapobiegawczych podczas eksploatacji, pomoże ocenić stan konserwacji naczyń i, tym samym uniknąć zagrożeń drobnoustrojami.

Ponadto nasza metoda ujawni wady mechaniczne w systemie CIP skutkujące niedostatecznym myciem. Bactoforce posiada sprzęt, wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do inspekcji zbiorników we wszystkich kształtach i gabarytach w przemyśle spożywczym i biochemicznym.

Nasza metoda
TankSafe to metoda, która daje pełen obraz stanu, w jakim znajduje się zbiornik. Spryskujemy zbiornik penetrantem (Bactotracer), który jest przetestowany i zatwierdzony do użycia w przemyśle spożywczym. To rozwiązanie pokaże najmniejsze wżery i mikropęknięcia, które fluoryzują w świetle ultrafioletowym. Dzięki zastosowaniu tej metody, Bactoforce może przeprowadzić szybko i skutecznie inspekcję całej powierzchni zbiornika.

Właściwości produktu

icon_service_03
Metoda inspekcji
icon_service_01
Wykorzystanie
 • Sprawdzona metoda
 • Inspekcji zostanie poddana cała powierzchnia
 • Brak konieczności użycia rusztowań
 • Metoda badania nieniszczącego
 • Tanki, suszarnie rozpyłowe i inne zbiorniki o wszystkich gabarytach
 • Odpowiednia w przemyśle płynnych artykułów spożywczych
 • Od dostawy do produktu końcowego
icon_service_02
Inspekcja pod kątem
icon_service_04
Raporty
 • Wżerów i mikropęknięć
 • Biofilmu
 • Wycieków
 • Korozji
 • Obszerny opis, łącznie ze zdjęciami
 • Szczegółowe rady i zalecenia
 • Możliwość sporządzenia raportów do użytku wewnętrznego dostępnych za pośrednictwem R-Force

Kontakt
Aby uzyskać więcej informacji o metodzie TankSafe, skontaktuj się z nami i umów się na nieoficjalną konsultację >>