Riboflavintest

2-icon-CIP-validationPrzy pracy na zamkniętych i zautomatyzowanych liniach technologicznych dobrze funkcjonujący system mycia CIP jest niezbędny do zarządzania jakością produkcji. Walidacja instalacji CIP jest często oparta na analizie środków myjących. Inspekcje Bactoforce mogą być stosowane jako ich uzupełnienie poprzez identyfikację źródła przyczyny wszelkich nieprawidłowości wskazanych w analizie.


CIP-validationDokonaj walidacji swoich instalacji
Bactoforce dokonuje inspekcji i walidacji mycia CIP za pomocą inspekcji wizualnej zbiorników, rur, powierzchni itp. Dzięki inspekcji wizualnej widoczne stają się obszary, do których nie udaje się dotrzeć podczas mycia automatycznego. Dzięki temu ukazuje się biofilm w zbiornikach lub osad w rurach, często spowodowany wadami mechanicznymi systemu CIP (np. wadliwa turbina) lub błędami projektowymi (np. ślepe zakończenia rur).

Nasza metoda pracy
Nasze inspekcje mogą mieć charakter zapobiegawczy i być przeprowadzane łącznie z innymi inspekcjami na przykład TankSafe lub PipeSafe lub przy niewielkim dodatkowym wysiłku (przestój) i kosztach. Takie inspekcje prewencyjne mogą być stosowane w ramach zakładowego systemu zarządzania jakością.
Jeśli zakładowe kontrole jakości ujawnią problemy związane z drobnoustrojami, inspekcje te wraz z podjęciem innych działań stanowią praktyczny sposób identyfikacji i wyodrębnienia źródła przyczyny tych problemów.

Właściwości produktu

icon_service_03
Metoda inspekcji
icon_service_01
Wykorzystanie
 • Wideoendoskopia
 • Światło ultrafioletowe
 • Zbiorniki
 • Systemy przewodów rurowych
 • Powierzchnie otwarte
icon_service_02
Inspekcja pod kątem
icon_service_04
Raporty
 • Biofilmu na ścianach zbiornika
 • Osadu w przewodach rurowych
 • Wad mechanicznych systemu CIP
 • Błędów projektowych skutkujących niską zdolnością czyszczenia (EHEDG)
 • Obszerny opis, łącznie ze zdjęciami
 • Szczegółowe rady i zalecenia
 • Możliwość sporządzenia raportów do użytku wewnętrznego dostępnych za pośrednictwem R-Force

Kontakt
Aby uzyskać więcej informacji o Riboflavintest, skontaktuj się z nami i umów się na nieoficjalną konsultację >>