Narzędzie zarządzania R-Force

r-forceZarządzaj ryzykiem za pomocą narzędzia R-Force
Narzędzie R-Force opracowano w celu informowania i podawania aktualnych danych o stanie sanitarnym instalacji produkcyjnych i procesach produkcji.


r-force01Uzyskaj dostęp do informacji o raportach z ostatnich inspekcji, przeglądu głównych parametrów i zawiadomieniach o planowanych inspekcjach. Możesz sprawdzić historię inspekcji, wygenerować analizy statystyczne i dokonać autoryzacji pokontrolnych. Oprogramowanie R-Force jest zintegrowane z serwisem internetowym, co oznacza, że aby uzyskać dostęp do narzędzia R-Force, wystarczy wyłącznie połączenie z Internetem.

R-Force pokazuje status wszystkich inspekcji: zatwierdzone, potwierdzone lub nowo zaplanowane. Otwierając nową inspekcje można pobrać raport z inspekcji bezpośrednio jako plik PDF. Dzięki temu raporty można zapisać  we właściwym miejscu i udostępnić je pracownikom lub partnerom bez konieczności wchodzenia do R-Force. Ponadto, narzędzie R-Force może być używane przez każdą osobę zarejestrowaną przez administratora danych w przedsiębiorstwie.

Kontakt
Aby uzyskać więcej informacji o narzędziu R-Force, skontaktuj się z nami i umów się na nieoficjalną konsultację >>

r-force03r-force02r-force04