Ochrona prywatności

Jakie informacje zbieramy?
Zbieramy dane osobowe osób, które zarejestrują się w naszym serwisie, zaprenumerują nasz newsletter lub wypełnią formularz.  Podczas rejestracji w naszym serwisie internetowym możesz zostać poproszony odpowiednio o podanie swojego imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu e-mail, adresu pocztowego lub numeru telefonu. Możesz jednak odwiedzić naszą stronę anonimowo.

Do czego wykorzystujemy dane osobowe?
Wszelkie zbierane dane osobowe mogą zostać wykorzystane w następujący sposób:

– do personalizacji doświadczenia danej osoby (dane osobowe pomagają nam lepiej reagować na indywidualne potrzeby)
– do ulepszenia naszego serwisu internetowego (na podstawie informacji zwrotnych uzyskiwanych od odwiedzających, nieustannie staramy się ulepszać naszą ofertę serwisową)
– do podniesienia jakości obsługi klienta (informacje uzyskiwane od odwiedzających pomagają nam skuteczniej reagować na prośby w zakresie obsługi klienta oraz potrzeby dotyczące wsparcia)
– do wysyłania okresowych e-maili.

Adres e-mail podany w celu przetwarzania zamówień będzie używany wyłącznie w celu przesłania informacji oraz uaktualnień odnoszących się do tego zamówienia.

W jaki sposób chronimy dane osobowe?
Stosujemy wiele różnych środków bezpieczeństwa, aby zadbać o bezpieczeństwo danych osobowych w chwili wprowadzania, wysyłania lub uzyskiwania dostępu do swoich danych osobowych. Udostępniamy używanie bezpiecznego serwera. Wszelkie podawane dane wrażliwe/kredytowe są przesyłane przy użyciu technologii SSL, a następnie szyfrowane w bazie danych systemów płatniczych. Dostęp do nich mają wyłącznie osoby upoważnione posiadające specjalne uprawnienia dostępu do takich systemów, które są zobowiązane do zachowywania poufności danych.
Po dokonaniu transakcji dane osobowe (dotyczące kart kredytowych, numerów ubezpieczenia społecznego, danych finansowych itp.) nie będą przechowywane dłużej niż 60 dni.

Czy używany plików cookie (ciasteczek)?
Tak (pliki cookie to małe pliki przesyłane przez stronę internetową lub dostawcę usług za pośrednictwem przeglądarki internetowej (jeśli użytkownik wyrazi zgodę) na dysk twardy użytkownika, które umożliwiają stronom lub systemom dostawcy usług rozpoznawanie przeglądarki oraz wychwytywanie i zapamiętywanie pewnych informacji).

Wykorzystujemy pliki cookie w celu gromadzenia danych o ruchu oraz interakcji w serwisie, aby w przyszłości zapewnić użytkownikom lepsze doświadczenia i narzędzia w serwisie. Aby lepiej rozumieć odwiedzających nasz serwis, możemy podpisać umowę z usługodawcą zewnętrznym. Ci usługodawcy nie mogą wykorzystywać zebranych przez nas danych w innym celu niż udzieleniu nam pomocy w zakresie prowadzenia lub ulepszenia naszej działalności.

Czy ujawniamy jakiekolwiek dane osobom z zewnątrz?

Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani w inny sposób nie przekazujemy danych osobowych osobom z zewnątrz. Nie obejmuje to zaufanych osób trzecich, które pomagają nam w obsłudze naszego serwisu internetowego, prowadzeniu naszej działalności lub świadczeniu usług użytkownikom, przy czym osoby te muszą wyrazić zgodę na zachowywanie poufności tych danych. Możemy również ujawnić dane, gdy uznamy, że jest to wymagane przez prawo, konieczne do wyegzekwowania naszej polityki serwisu lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszego lub innych osób. Niemniej nieosobowe dane identyfikujące osoby odwiedzające nasz serwis mogą zostać przekazane innym osobom do celów marketingowych, reklamowych lub innych.

Przestrzeganie ustawy o ochronie prywatności dzieci korzystających z Internetu (Childrens Online Privacy Protection Act)

Przestrzegamy przepisów ustawy COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act) – nie gromadzimy żadnych danych od nikogo poniżej 13 roku życia. Nasz serwis internetowy, wszystkie nasze produkty i usługi kierowane są do osób, które ukończyły przynajmniej 13 lat lub są starsze.

Polityka ochrony prywatności wyłącznie w trybie online

Niniejsza polityka ochrony prywatności dotyczy wyłącznie danych gromadzonych za pośrednictwem naszego serwisu internetowego, a nie danych w trybie off-line.

Zgoda użytkownika

Korzystając z naszego serwisu internetowego, wyrażasz zgodę na naszą politykę ochrony prywatności.

Zmiany w polityce ochrony prywatności

W razie decyzji o wprowadzeniu zmian do naszej polityki ochrony prywatności, poniżej uaktualnimy datę wprowadzenia zmian do polityki ochrony prywatności. Ostatnie zmiany do niniejszej polityki wprowadzono w dniu 01-06-2013

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki ochrony prywatności, skontaktuj się z nami.